Do roku 1945 – stary budynek zbudowany w latach dwudziestych XX w. przy ulicy Słowackiego 101 w Brętowie – to powszechna szkoła niemiecka. Archiwalia zabierają Niemcy podczas opuszczania miasta w 1945 r.

ze zbiorów Doroty Żaczekze zbiorów Doroty Żaczekze zbiorów Doroty Żaczek

1 IX 1945 r. – po wyzwoleniu, w tym budynku powołuje się polską szkołę powszechną z numerem 38. Jej głównym zadaniem staje się nauka dzieci i dorosłych języka polskiego w mowie i piśmie oraz jednocześnie odbudowa budynku po zniszczeniach wojennych.
Kierownikiem szkoły jest Stanisław Gierlach. Prowadzi „Pamiętnik” i gromadzi dokumenty.

1 IX 1974r. – ze względu na przemiany organizacyjne w polskiej oświacie SP Nr 38 włączono w struktury Szkoły Podstawowej nr 39. Pozostaje w starym budynku jako filia.

ze zbiorów Doroty Żaczek

1 IX 1981 r. – decyzją władz oświatowych szkoła staje się samodzielną 4 – klasową placówką Nr 38. Dyrektorem zostaje Longina Drozd.

Równocześnie rozpoczyna się remont starego budynku, w którym nie było szatni, sanitariatów, gabinetów, sali gimnastycznej.

ze zbiorów Doroty Żaczek

1982/83 – w szkole uczy się 400 uczniów w 5 izbach lekcyjnych i nowej małej salce gimnastycznej. Nauka trwała 6 dni w tygodniu do godz. 1800.

1983/84 – rozpoczęto rozbudowę szkoły. Uczniowie i nauczyciele dowożeni są do szkół nr 66 i 70. W macierzystej szkole jest tylko biblioteka, świetlica i gabinet dyrektora. Uczniowie tu spotykają się tylko na uroczystościach.1984/85 – inauguracja roku szkolnego w rozbudowanym budynku – składa się teraz z dwóch części: starej – zabytkowej i harmonijnie zaprojektowanej nowej części. Szkoła staje się placówką 8 – klasową.

1986/87 – szkoła w konkursie „Nasza szkoła czysta i zdrowa” uzyskujemy I miejsce w Gdańsku i III miejsce w województwie (na 160 szkół uczestniczących).

1987/88 – podejmuje się decyzję o rozpoczęciu prac związanych z wyborem patrona szkoły.

1991 r. – Dyrektorem szkoły zostaje Barbara Kuźma. Powołuje się Radę Rodziców jako oficjalnego partnera w działalności szkoły.

20 I 1992 r. – szkoła wysyła list do generała Stanisława Maczka do Edenburga z prośbą o zgodę na nadanie jej Jego imienia.

8 II 1992 r. – Odpowiedź: „(…), Pan Generał z wielką satysfakcją zgadza się na nazwanie szkoły Jego imieniem. (…)”

28 III 1992 r. – odbywa się uroczystaść nadania szkole imienia Generała Stanisława Maczka. Kombatanci – żołnierze gen. Maczka stają się stałymi gośćmi i uczestnikami wszystkich ważnych uroczystości w życiu szkoły. Uczniowie i nauczyciele w różnych formach pracy wychowawczej i dydaktycznej poznają życie i działalność swojego Patrona.

XII 92/ I 93 – wyjazd harcerzy 13 SDH do Bremy na Europejski Zjazd Skautów.

6 V 1994 r. – uroczystość wręczenia szkole sztandaru.

4-9 VI 1994 r. – do Normandii wyjeżdża delegacja szkoły,
która bierze udział w uroczystościach obchodów 50 rocznicy lądowania wojsk sprzymierzonych
w Normandii.

11 XII 1994 r. – w Edynburgu w wieku 102 lat umiera Patron Szkoły – generał Stanisław Maczek.

1996 r. – wyjazd delegacji szkoły do Bredy na zaproszenie Stowarzyszenia Sił Zbrojnych na Zachodzie. Powstanie Komitetu Budowy Nowej Szkoły. Przewodniczącą zostaje Małgorzata Bartoszewska.

1 IX 1997 r. – szkoła otrzymuje nowy gmach wybudowany przy ulicy Leśna Góra 2 na Niedźwiedniku. Uroczysta inauguracja gromadzi władze miasta, kombatantów, nauczycieli, dzieci, młodzież i rodziców.

1 IX 1998 – uroczyste oddanie kompleksu sportowego przy SP 38.

1999 r. – uczniowie rozpoczynają rok szkolny w zreformowanej strukturze oświatowej. Od tej pory w budynku szkoły funkcjonuje Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, w skład której wchodzą SP nr 38 i Gimnazjum nr 31.

XI 2001 r. – inauguracja obchodów X – lecia nadania szkole imienia.
X rocznica nadania imiemia szkole

31 VIII 2006 r. – Pani Dyrektor Barbara Kuźma odchodzi na emeryturę.

1 IX 2006 r. – Dyrektorem ZKPiG nr24 zostaje Pani Joanna Reszczyńska.

10 V 2007 r. – Wizyta Ambasadora Holondii w naszej szkole.

zdjęcia

12 V 2007 r. – Gimnazjum nr 31 przyjmuje imię gen. Stanisława Maczka.

zdjęcia

Zdjęcia archiwalne udostępniła Janina Gierlach, Dorota Żaczek

Opracowanie: L. Skoczeń, M. Kubicka, W. Terech.

Written on Październik 24th, 2007

ZKPiG nr 24 is proudly powered by WordPress and the Theme Adventure by Eric Schwarz
Entries (RSS) and Comments (RSS).

ZKPiG nr 24 ul. Leśna Góra 2, 80-281 Gdańsk